Még nagyobb kontrollt adna az EU az európai polgároknak személyes adataik kezelése felett

 

Az Európai Bizottság adatkormányzásról szóló rendelete (Digital Governance Act) az európai adatpiacon történő információmegosztást kívánja elősegíteni. A digitális adatkormányzás célja egy megbízható új rendszer bevezetése, amely a hatályos adatvédelmi elvek figyelembevételével segíti az olyan ipari vagy éppen kormányzati adatok megosztását, amelyek felhasználása valamely okból ─ például szellemi tulajdonjog, üzleti titoktartás vagy magánéleti jogok miatt ─ korlátozott. A cél az innováció elősegítése a bizalmasság és anonimitás megőrzésével. Az európai polgárok nagyobb irányítási lehetőséget kapnak az ún. “személyes adatterek” által, meghatározva azt, hogy adataikhoz ki és milyen célból férhet hozzá.

(securityweek.com)